dilluns, 28 de novembre de 2016

Pop-Art: Andy Warhol


During the last weeks, the 1st and 2nd graders have been working on the artistic movement called Pop-Art. They have learnt some of its techniques through Andy Warhol and his most famous art works. Have a look at the outcomes, you will be amazed!

Durant les darreres setmanes, els infants de 1r i 2n han treballat damunt el moviment artístic anomenat Pop-Art. Han après algunes de les tècniques emprades a través d'Andy Warhol i les seves obres d'art més conegudes. Mirau els resultats, són impressionants!


Year 1 / 1r de primàriaYear 2 / 2n de primària
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada