dilluns, 6 de març de 2017

Kandinsky: Squares with Concentric Circles


Over the last weeks we've been working on Russian painter Kandinsky, whose artworks are very appealing for children. One of his most popular paintings is perhaps «Squares with concentric circles». Both first and second graders have tried to reproduce it using tempera paints. Look at the outcomes!

Durant les darreres setmanes hem treballat sobre el pintor rus Kandinski. Les seves obres criden molt l'atenció dels infants. Una de les seves pintures més famoses és, tal volta, «Quadrats amb cercles concèntrics». Els nins i les nines de 1r i 2n han provat de reproduir-la emprant pintures al temple. Mirau els resultats!


Year 1 / 1r de primàriaYear 2 / 2n de primària

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada